Pravila privatnosti \/ Privacy policy

Pravila privatnosti

Privacy policy

1. Obavijest


Web stranica https://ekstrablic.ba je u vlasništvu EKSTRA BLIC OR Sarajevo koja poštuje privatnost posjetilaca svoje internet stranica i brine se o čuvanju tajnosti njihovih podataka. S tim ciljem su izrađena ova Pravila o privatnosti koja se odnose samo na radnje na internet stranici u vlasništvu EKSTRA BLIC OR Sarajevo. Prikupljanje, čuvanje i prenos ličnih podataka obavlja se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11) koje regulišu zaštitu ličnih podataka, njihov prenos, i sprečavanje neovlaštenog pristupa i upotrebe ličnih podataka.

Ova pravila o privatnosti objašnjavaju kako ćemo postupati s bilo kojim ličnim podacima koje nam isporučujete ili koje prikupljamo od vas. Pažljivo pročitajte ova Pravila o privatnosti jer utiču na vaša zakonska prava.

Ova obavijest s vremena na vrijeme može biti dopunjena ili ažurirana kako bi se pojasnile izmjene u našoj praksi u smislu procesuiranja ličnih podataka ili izmjena u važećem zakonu. Preporučujemo vam da je pažljivo čitate i da redovno provjeravate ovu stranicu kako biste pratili promjene koje eventualno pravimo u skladu s odredbama ove obavijesti.


2. Način prikupljanja ličnih podataka


Vaše lične podatke možemo uzimati: direktno od vas, kada vi objavite svoje lične podatke, kada vi preuzmete, instalirate ili koristite bilo koju od naših aplikacija, pri posjeti našoj stranici, kada se registrujete za korištenje naše stranice, aplikacija ili usluga, kada sarađujete s bilo kojom trećom stranom čiji su sadržaji ili oglasi prisutni na našoj stranici ili aplikacijama. Vaše lične podatke možemo dobiti i posredstvom trećih subjekata.

Mi možemo prikupiti vaše lične podatke putem sljedećih izvora:

Podaci koje vi dostavite

Podaci dobijeni saradnjom

Podaci koje vi objavite

Podaci dobijeni putem aplikacije

Podaci dobijeni s web-stranica

Detalji o registraciji

Sadržaj i informacije vezane za reklame

Informacije treće strane


3. Lični podaci koje možemo procesuirati


Mi možemo procesuirati vaše lične podatke, demografske podatke, vaše kontakt-podatke, bilješku vaših pristanaka / dozvola, informacije o našim stranicama i aplikacijama, informacije o vašoj saradnji s našim sadržajem ili oglasima, bilo kakvo vaše mišljenje o nama koje je nama važno.

Mi možemo procesuirati sljedeće kategorije ličnih podataka o vama:

Lični podaci: ime(na); preferirano ime; fotografija.

Demografske informacije: spol; datum rođenja / dob; državljanstvo; pozdrav; titula i izbor jezika komunikacije.

Kontakt-podaci: adresa, broj telefona, e-mail adresa i detalji o Vašim javnim profilima na društvenim mrežama.

Zabilježeni pristanci / dozvole: bilješke o bilo kojim dozvolama / pristancima koje ste dali navodeći datum i vrijeme, način davanja pristanka i bilo koje informacije vezane za naprijed navedeno (npr. predmet davanja pristanka / dozvole).

Podaci koji se odnose na naše stranice i aplikacije: vrsta uređaja, operativni sistem, vrsta pretraživača, postavke pretraživača, IP-adresa, jezičke postavke, datum i vrijeme povezivanja sa stranicom, statistika upotrebe aplikacije, postavke aplikacije, datum i vrijeme povezivanja na nju, podaci o lokaciji i ostale tehničke informacije vezane za komunikaciju (od kojih neke mogu sadržavati lične podatke); korisničko ime, lozinka, sigurnosni podaci o prijavi, podaci o upotrebi, zbirne statističke informacije.

Sadržaj i podaci iz reklama / oglasa: bilješke vaše posjete našim online oglasima / reklamama i sadržajima, bilješke oglašavanja i sadržaja prikazanih vama na stranicama ili aplikacijama i bilo koja vrsta interakcije koju ste mogli imati s takvim sadržajem ili oglasima, uključujući prelazak i(li) klikove mišem, bilo koje formulare koje popunite (uključujući i formulare čije ispunjavanje ne završite) i bilo koje interakcije na ekranu osjetljivom na dodir.

Mišljenja i stavovi: bilo koje mišljenje ili stav koji izrazite i / ili nam odlučite poslati ili javni postovi nama na društvenim mrežama.


4. Obrada podataka


Obradu podataka vršimo u skladu sa Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, a na osnovu člana 4. (Principi obrade ličnih podataka), koji glasi:

Kontrolor je obavezan da:

lične podatke obrađuje na pravičan i zakonit način;

lične podatke koje prikuplja za posebne, izričite i zakonite svrhe ne obrađuje na bilo koji način koji nije u skladu s tom svrhom;

lične podatke obrađuje samo u mjeri i obimu koji je neophodan za ispunjenje određene svrhe;

obrađuje samo autentične i tačne lične podatke, te da ih ažurira kada je to potrebno;

lične podatke koji su netačni i nepotpuni, s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni ili se dalje obrađuju, izbriše ili ispravi;

lične podatke obrađuje samo u vremenskom periodu koji je neophodan za ispunjenje svrhe u koju su podaci prikupljeni;

lične podatke čuva u formi koja dopušta identifikovanje nosioca podataka ne duže nego što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju;

osigura da se lični podaci koji su prikupljeni u različite svrhe ne objedinjuju ili kombinuju.


5. Koje podatke obrađujemo i u koju svrhu?


Svrha rada naše web stranice i društvenih mreža je angažovanje i interakcija s korisnicima i posjetiteljima naše web stranice i društvenih mreža.

Naši kanali na društvenim mrežama također nam omogućavaju dobivanje statistike o posjećenosti stranice i posjetiteljima. Ove informacije prikupljamo i one nam omogućavaju upravljanje našim sadržajem na učinkovitiji i fokusiraniji način. S tim u vezi, povremeno možemo dobiti informacije o profilima pojedinih korisnika koji lajkaju naše stranice na društvenim mrežama i/ili koriste aplikacije na stranici. To nam omogućava pružanje poboljšanog sadržaja i funkcionalnosti relevantnim korisnicima putem naše web stranice i društvenih mreža.

Kako bismo dodatno poboljšali naš sadržaj, također koristimo informacije prikupljene tokom posjeta naše web stranice i društvenih mreža za izvođenje demografskih i geografskih analiza na temelju tih informacija. Kao rezultat toga, možemo pokrenuti određene oglase na temelju interesa korisnika bez sticanja direktnih saznanja o njihovim identitetima.

Sve prikupljene statistike posjetitelja prosljeđuju nam se samo u anonimnom obliku. Nemamo pristup detaljnijim podacima.


6. Procesuiranje ličnih podataka


Mi imamo pravo procesuirati vaše lične podatke u slučaju kada ste:

vi ranije dali svoj jasan pristanak;

kad je procesuiranje neophodno za ugovor između vas i nas; kad se takvo procesuiranje zahtijeva važećim zakonima;

kad je takvo procesuiranje neophodno u svrhu zaštite vitalnih interesa bilo koje osobe ili kad mi imamo validan i legitiman interes za procesuiranje.


7. Brisanje podataka korisnika


EKSTRA BLIC OR će na zahtjev nosioca podataka, ispraviti, izbrisati ili blokirati podatke za koje se utvrdi da su netačni ili da su pogrešno navedeni ili obrađeni na drugi način koji je suprotan zakonu i pravilima koji se odnose na obradu podataka. Ukoliko zatražite brisanje podataka EKSTRA BLIC OR će podatke izbrisati, također će po zahtjevu nosioca podataka obavijestiti treću stranu kojoj su podaci preneseni o brisanju podataka.

Svi podaci se strogo čuvaju i vi u svakom trenutku može zatražiti brisanje odnosno anonimiziranje svojih podataka. Brisanje podataka možete zahtijevati putem pošte ili e-mailom. Navedene podatke ćete pronaći u poglavlju kontakt podaci.

EKSTRA BLIC OR čuva lične podatke do opoziva, odjave ili zahtjeva za brisanje u skladu sa zakonskim odredbama.


8. Pružatelji usluga


EKSTRA BLIC OR koristi različite pružatelje usluga i tehnologije trećih strana (npr. Google, Facebook i sl.) koje nam pomažu pružati usluge vezane uz EKSTRA BLIC OR. Neke kompanije koje nam pružaju usluge nalaze se izvan Europske unije. To dopuštamo samo ako smo zadovoljni njihovim stepenom sigurnosti pri zaštiti podataka. Kada nam dajete svoje podatke, imajte na umu da bi se oni mogli prenijeti, pohraniti ili obrađivati na lokaciji izvan EEA odnosno u državama koje ne osiguravaju adekvatne mjere zaštite utvrđene BiH ili EU legislativom.

Pružamo zbirne statističke podatke i uvide koji pomažu ljudima i kompanijama razumjeti kako ljudi reaguju na njihove objave, ponude, stranice i drugi sadržaj na Fokusu i izvan njega.


9. Osjetljivi lični podaci


Mi ne želimo prikupljati niti na bilo koji način procesuirati vaše osjetljive lične podatke. U slučaju da imamo potrebu za procesuiranjem vaših osjetljivih ličnih podataka u legitimne svrhe radimo to u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11).


10. Svrhe u koje možemo procesuirati vaše podatke


Svrhe u koju možemo procesuirati vaše lične podatke, prema odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11) su sljedeće: pružanje usluga vama, vođenje naših stranica i aplikacija, komunikacija s vama, provođenje anketa, provođenje istrage gdje je to neophodno, usaglašenost s važećim zakonom, unapređenje naših stranica, aplikacija i usluga.


11. Otkrivanje ličnih podataka trećim stranama


Mi vaše lične podatke možemo otkriti:

zakonskim i regulatornim vlastima;

našim vanjskim savjetnicima;

našim procesorima;

bilo kojoj strani ako je neophodno u vezi s legalnim procedurama;

bilo kojoj strani ako je to u interesu istrage, otkrivanja ili prevencije krivičnih prekršaja;

bilo kojem kupcu našeg posla;

bilo kojoj trećoj strani koja pruža oglašavanje, dodatke ili sadržaj koji se koristi na našim stranicama ili lokacijama.

Možemo otkriti vaše lične podatke bilo kojoj osobi unutar EKSTRA BLIC OR Sarajevo, u legitimne poslovne svrhe (uključujući upravljanje našom stranicom i aplikacijama, kao i pružanje usluga vama), u skladu s važećim zakonom.

Ako mi angažiramo treću stranu – procesora za procesuiranje vaših ličnih podataka, taj procesor bit će predmet obavezujućih ugovornih odredbi koje predviđaju procesuiranje samo lične podatke u skladu s našim prethodnim instrukcijama u pisanom obliku, te će se morati primjeniti mjere zaštite povjerljivosti i sigurnosti ličnih podataka, zajedno sa svim dodatnim zahtjevima prema važećem zakonu.


12. Profiliranje podataka


Procesuiranje vaših ličnih podataka može uključiti automatsko donošenje odluka, uključujući profiliranje / oblikovanje podataka u svrhe personaliziranja sadržaja i geografskog sadržaja.


13. Prenos podataka u inostranstvo


Mi možemo prenijeti vaše lične podatke u inostranstvo isključivo u skladu sa odredbama član 18. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11).


14. Dostavljanje prigovora


Imate pravo podnijeti prigovor na aktivnosti obrade podataka od strane EKSTRA BLIC OR Sarajevo, pred Agencijom za zaštitu ličnih podataka BiH (AZOP BiH). Ukoliko se nalazite na području EU, prigovor možete podnijeti nadležnim regulatornim tijelima za zaštitu ličnih podataka u EU ili AZOP BiH .


15. Sigurnost podataka


Kod osiguravanja sigurnosti podataka striktno se držimo člana 11. alineja 1., 2. i 4. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11. Primjenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaše lične podatke. Molimo vas da osigurate da vaši podaci koje šaljete nama budu dostavljeni sigurno.

Podaci koje prikupljamo od vas se čuvaju u bazama kojima upravlja samo EKSTRA BLIC OR Sarajevo.

Poduzet ćemo sve razumne korake kako bismo osigurali da se vaši podaci tretiraju sigurno i u skladu s ovim Pravilima o privatnosti. Nažalost, prenos podataka preko interneta nije potpuno siguran. Učinit ćemo sve kako bismo zaštitili vaše lične podatke, ali ne možemo apsolutno garantovati sigurnost podataka koji se šalju na naše stranice; bilo koji prenos je na vašem vlastitom riziku. Onda kada primimo vaše podatke, koristit ćemo stroge postupke i sigurnosne alate kako bismo spriječili neovlašteni pristup podacima i njihovu sigurnost što je najbolje moguće.

Primijenili smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere sigurnosti osmišljene kako bismo zaštitili vaše lične podatke prilikom slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka, izmjene, nedozvoljenog objavljivanja, nedozvoljenog pristupa i ostalih nezakonitih ili nedozvoljenih formi procesuiranja u skladu s važećim zakonom.

Budući da je internet otvoren sistem, prijenos informacija posredstvom njega nije sasvim siguran. Iako ćemo mi primijeniti sve razumne mjere kako bismo zaštitili vaše lične podatke, ne možemo garantirati za sigurnost podataka koje vi prenosite nama koristeći se internetom – bilo koji takav prijenos vi obavljate na vlastiti rizik i odgovorni ste za siguran prijenos vaših ličnih podataka koje nam šaljete.


16. Tačnost podataka


Mi preduzimamo sve razumne mjere kako bismo osigurali da su Vaši lični podaci tačni i ažurirani, odnosno obrisani ili ispravljeni ako saznamo da nisu tačni. Tačnost podataka obrađujemo po principu obrade podataka, a na osnovu člana 4. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11.

Preduzimamo sve razumne mjere kako bismo osigurali da su:

Vaši lični podaci koje mi procesuiramo tačni i – gdje je to potrebno – ažurirani;

svi Vaši podaci koje mi procesuiramo, u slučaju da nisu tačni (imajući u vidu svrhu u koju su procesuirani), obrisani ili odmah ispravljeni.

S vremena na vrijeme možemo zatražiti od vas da potvrdite tačnost Vaših ličnih podataka.


17. Minimiziranje podataka


Mi preduzimamo sve razumne korake kako bismo ograničili obim vaših ličnih podataka koje procesuiramo samo onoliko koliko je neophodno.

Preduzimamo sve razumne korake kako bismo osigurali da su vaši lični podaci, koje mi procesuiramo, procesuirani samo do nivoa neophodnog u vezi sa svrhom definiranom u ovoj obavijesti.


18. Zadržavanje podataka


Mi ćemo preduzeti sve razumne korake kako bismo osigurali da se vaši lični podaci zadrže samo onoliko koliko je to neophodno, a u skladu sa članom 4. alijena j) i članom 16. alijena 1. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11.

Preduzet ćemo sve razumne korake kako bismo osigurali da se vaši lični podaci procesuiraju tokom minimalnog perioda neophodnog za svrhu pojašnjenu u ovoj obavijesti.


19. Vaša prava


Pod važećim zakonom vi možete imati više prava, uključujući pravo da:

nama ne dostavite svoje lične podatke;

pristupite svojim ličnim podacima;

zahtijevate ispravku nepravilnosti;

osigurate brisanje podataka ili ograničenje njihovog procesuiranja;

prigovorite na njihovo procesuiranje;

zahtijevate njihov prijenos drugom kontroloru;

opozovete / povučete Vaš pristanak;

podnesete žalbu nadležnim službama za zaštitu ličnih podataka.

Mi od vas također možemo zahtijevati da podnesete dokaz o svom identitetu prije nego što uvažimo navedena prava.


20. Društvene mreže


Tamo gdje je dopušteno prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11, možemo koristiti određene ograničene lične podatke o vama kako bismo ih podijelili s platformama društvenih ili drugih mreža, kao što su Google, Facebook, Instagram, Tiktok i sl, radi generiranja potencijalnih kupaca, privlačenja prometa na našu web stranicu ili drugog načina promovisanja naših usluga ili EKSTRA BLIC OR Sarajevo općenito. Ove se aktivnosti obrade temelje na našem legitimnom interesu za obavljanje marketinških aktivnosti, kako bismo vam ponudili usluge koji mogu biti dijelom vašeg interesa.

EKSTRA BLIC OR Sarajevo ne kontroliše niti nadzire društvene mreže s kojima možemo dijeliti vaše lične podatke. Stoga sva pitanja o načinu na koji se na tim platformama obrađuju vaši lični podaci trebate uputiti prema njima.


21. Kolačići i slične tehnologije


Kolačić je informacija spremljena na Vaš računaru od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa.

Mi možemo procesuirati vaše lične podatke primjenom ili čitanjem kolačića i sličnih tehnologija.

Kad posjećujete stranicu ili koristite aplikaciju, možemo koristiti naše kolačiće na vašem uređaju ili čitati kolačiće koji već postoje na vašem uređaju, za što uvijek trebamo vaš pristanak, gdje se to zahtijeva.

Koristimo kolačiće kako bismo zabilježili informacije o vašem uređaju i pretraživaču te, u nekim slučajevima, vaše preference i navike pretraživanja. Kolačići obično ne sadrže nikakve podatke koji lično identificiraju korisnika, ali lični podaci koje o vama pohranjujemo mogu biti povezani s podacima koji su pohranjeni i dobiveni od kolačića.


22. Svrha kolačića


U kolačiće koje koristimo ne pohranjujemo osjetljive lične podatke, poput poštanskih adresa, lozinki računa itd.

Kolačići nam pomažu pružati, zaštititi i poboljšati naše proizvode, primjerice personalizacijom sadržaja, prilagođavanjem i mjerenjem oglasa te omogućavanjem sigurnijeg okruženja. Iako se kolačići koje upotrebljavamo mogu povremeno mijenjati u skladu s poboljšanjima i ažuriranjima, upotrebljavamo ih za sljedeće svrhe:

kako bi se sjetili informacija o vama, tako da nam ih ne morate ponovno davati;

kako biste mogli ostati prijavljeni, čak i na različitim uređajima;

kako bi nam pomogli da shvatimo načine na koje ljudi koriste naše usluge i kako bismo ih mogli poboljšati;

da bismo zaštitili vaš korisnički račun i podatke;

kolačići nam pomažu prikazivati oglase i davati relevantne preporuke za kompanije i druge organizacije osobama koje bi mogle biti zainteresirane za njihove proizvode, usluge ili ciljeve;

kako bi nam pomogli da se prilagodimo i personaliziramo, sjećajući se vaših preferencija i postavki;

Podaci pohranjeni korištenjem kolačića na našoj stranici ne sadrže lične detalje iz kojih bi se mogao utvrditi identitet korisnika.

Korištenje kolačića omogućava i drugim organizacijama da nam pomognu pri analiziranju načina na koji se naša web stranica koristi, mjerenju broja posjetilaca na našoj web stranici i prikazivanja marketinškog materijala.

Kada posjetite neku od naših društvenih mreža, mi pohranjujemo odgovarajuću tekstualnu datoteku, poznatu kao kolačić, na vaš krajnji uređaj, koja sadrži korisnički kod koji se može povezati sa svakim posjetom. Ako ste registrirani kao korisnik, ovaj korisnički kod može se povezati s vašim podacima.


23. Direktni marketing


Mi možemo procesuirati vaše lične podatke kako bismo kontaktirali s vama, nudeći informacije o uslugama koje bi vas mogle zanimati. Vi se možete odjaviti bez naknade, u bilo koje vrijeme.

Možemo procesuirati vaše lične podatke u bilo koje vrijeme putem e-maila, telefona, direktne pošte ili drugih oblika komunikacije kako bismo vam dostavili informacije vezane za usluge koje bi vas mogle zanimati. Ako mi vama pružamo usluge, možemo vam poslati informacije vezane za naše usluge, buduće promocije i ostale informacije koje bi vam mogle biti zanimljive koristeći se kontakt-podacima koje ste nam dostavili, uvijek u skladu s važećim zakonom.

Vi se možete odjaviti s naše promotivne e-mail liste uvijek jednostavnim klikom na link za odjavu, koji je sastavni dio svakog promotivnog e-maila koji šaljemo. Nakon što se odjavite nećemo vam više slati e-poštu, ali bismo i dalje mogli kontaktirati s vama onoliko koliko je to neophodno u svrhu pružanja usluga koje ste tražili.


24. Kontakt podaci


Možete kontaktirati s nama posredstvom telefona, pošte ili zvanične e-mail adrese .

Ako imate bilo kakve komentare, pitanja ili nedoumice vezane za bilo koju informaciju sadržanu o ovoj obavijesti ili bilo koja druga pitanja vezana za procesuiranje vaših ličnih podataka od nas ili u naše ime, molimo da se obratite na kontakt informacije koje se nalaze na našoj web stranici.


25. Sigurnost


Kontinuirano provodimo i ažuriramo administrativne, tehničke i fizičke mjere sigurnosti kako bismo zaštitili vaše podatke od neovlaštenog pristupa, gubitka, uništenja ili izmjene. Ako znate ili imate razloga vjerovati da su vaši podaci za uspostavu korisničkog računa izgubljeni, ukradeni, zloupotrebljeni ili na drugi način ugroženi ili, u slučaju bilo kakve stvarne povrede ili sumnje na neovlaštenu upotrebu vašeg korisničkog računa, odmah nas kontaktirajte.


26. Izmjene ovih pravila


Ponekad ažuriramo svoja pravila koja se tiču upotrebe kolačića i zaštite osobnih podataka. Ako napravimo važne izmjene, npr. o tome kako upotrebljavamo vaše osobne podatke, obavijestit ćemo vas. To može biti obavijest, e-mail ili poruka u vašoj aplikaciji.

1. Notification


The website https://ekstablic.ba is owned by EKSTRA BLIC OR Sarajevo, which respects the privacy of its website visitors and takes care of keeping their data confidential. With this goal in mind, these Privacy Rules were created, which only refer to activities on the website owned by EKSTRA BLIC OR Sarajevo. The collection, storage and transfer of personal data is carried out in accordance with the provisions of the Law on the Protection of Personal Data of BiH (Official Gazette of BiH No. 49/06, 76/11 and 89/11), which regulate the protection of personal data, their transfer, and prevention of unauthorized access and use of personal data.

This privacy policy explains how we will treat any personal information that you provide to us or that we collect from you. Please read this Privacy Policy carefully as it affects your legal rights.

This notice may be amended or updated from time to time to clarify changes in our practices regarding the processing of personal data or changes in applicable law. We recommend that you read it carefully and check this page regularly to keep up with any changes we may make in accordance with the provisions of this notice.


2. Method of collecting personal data


We can collect your personal data: directly from you, when you publish your personal data, when you download, install or use any of our applications, when you visit our site, when you register to use our site, applications or services, when you cooperate with by any third party whose content or advertisements are present on our site or applications. We may also receive your personal data through third parties.

We may collect your personal information through the following sources:

Information you provide

Data obtained through cooperation

Data that you publish

Data obtained through the application

Data obtained from websites

Registration details

Content and information related to advertisements

Third Party Information


3. Personal data that we can process


We can process your personal data, demographic data, your contact data, a note of your consents / permissions, information about our pages and applications, information about your cooperation with our content or ads, any opinion you have about us that is important to us.

We may process the following categories of personal data about you:

Personal data: name(s); preferred name; Photography.

Demographic information: gender; date of birth / age; citizenship; greeting; title and choice of language of communication.

Contact data: address, telephone number, e-mail address and details of your public profiles on social networks.

Recorded Consents / Permissions: notes on any permissions / consents you have given stating the date and time, how the consent was given and any information related to the above (eg the subject of the consent / permission).

Data related to our pages and applications: device type, operating system, browser type, browser settings, IP address, language settings, date and time of connection to the page, application usage statistics, application settings, date and time of connection to it, location data and other technical information related to communication (some of which may contain personal data); username, password, security login information, usage information, aggregate statistical information.

Content and data from advertisements / advertisements: notes of your visit to our online advertisements / advertisements and content, notes of advertising and content displayed to you on the pages or applications and any type of interaction you may have had with such content or ads, including navigation and (li) mouse clicks, any forms you complete (including forms you do not complete) and any touch screen interactions.

Opinions and views: any opinion or view that you express and / or choose to send to us or public posts to us on social networks.


4. Data processing


We process data in accordance with the Law on the Protection of Personal Data of Bosnia and Herzegovina, based on Article 4 (Principles of Personal Data Processing), which reads:

The controller is obliged to:

processes personal data in a fair and legal manner;

does not process personal data collected for specific, explicit and lawful purposes in any way inconsistent with that purpose;

processes personal data only to the extent and scope necessary to fulfill a specific purpose;

processes only authentic and accurate personal data, and to update them when necessary;

personal data that are incorrect and incomplete, with regard to the purpose for which they were collected or are further processed, deleted or corrected;

processes personal data only for the period of time necessary to fulfill the purpose for which the data was collected;

keeps personal data in a form that allows identification of the data holder no longer than is necessary for the purpose for which the data is collected or further processed;

ensure that personal data collected for different purposes are not aggregated or combined.


5. What data do we process and for what purpose?


The purpose of our website and social networks is to engage and interact with users and visitors of our website and social networks.

Our social media channels also allow us to obtain statistics about site traffic and visitors. We collect this information and it enables us to manage our content in a more efficient and focused way. In this regard, we may occasionally receive information about the profiles of individual users who like our pages on social networks and/or use applications on the site. This enables us to provide improved content and functionality to relevant users through our website and social networks.

In order to further improve our content, we also use information collected during visits to our website and social networks to perform demographic and geographic analyzes based on this information. As a result, we may run certain ads based on users' interests without directly knowing their identities.

All collected visitor statistics are forwarded to us only in anonymous form. We do not have access to more detailed information.


6. Processing of personal data


We have the right to process your personal data in case you:

you have previously given your express consent;

when the processing is necessary for the contract between you and us; when such processing is required by applicable laws;

when such processing is necessary for the purpose of protecting the vital interests of any person or when we have a valid and legitimate interest in processing.


7. Deleting user data


EKSTRA BLIC OR will, at the request of the data holder, correct, delete or block data that is found to be incorrect or incorrectly stated or processed in another way that is contrary to the law and rules related to data processing. If you request data deletion, EKSTRA BLIC OR will delete the data, and upon the request of the data holder, it will inform the third party to which the data was transferred about the data deletion.

All data is strictly protected and you can request deletion or anonymization of your data at any time. You can request data deletion by mail or e-mail. You will find the above information in the contact information section.

EKSTRA BLIC OR keeps personal data until revocation, deregistration or request for deletion in accordance with legal provisions.


8. Service providers


EKSTRA BLIC OR uses various third-party service providers and technologies (eg Google, Facebook, etc.) that help us provide services related to EKSTRA BLIC OR. Some companies that provide us with services are located outside the European Union. We only allow this if we are satisfied with their level of data protection security. When you give us your data, keep in mind that it could be transferred, stored or processed at a location outside the EEA, that is, in countries that do not provide adequate protection measures established by BiH or EU legislation.

We provide aggregate statistics and insights that help people and companies understand how people respond to their posts, offers, pages and other content on and off this page.


9. Sensitive personal data


We do not want to collect or in any way process your sensitive personal data. In the event that we need to process your sensitive personal data for legitimate purposes, we do so in accordance with the provisions of the Law on the Protection of Personal Data of BiH (Official Gazette of BiH No. 49/06, 76/11 and 89/11).


10. Purposes for which we can process your data


The purposes for which we can process your personal data, according to the provisions of the Law on the Protection of Personal Data of BiH (Official Gazette of BiH No. 49/06, 76/11 and 89/11), are the following: providing you with services, managing our pages and applications, communicating with you , conducting surveys, conducting investigations where necessary, compliance with applicable law, improving our pages, applications and services.


11. Disclosure of personal data to third parties


We may disclose your personal data:

legal and regulatory authorities;

to our external advisors;

our processors;

to any party if necessary in connection with legal procedures;

to any party if it is in the interest of investigation, detection or prevention of criminal offences;

to any customer of our business;

to any third party that provides advertising, plugins or content used on our sites or sites.

We may disclose your personal information to any person within EKSTRA BLIC OR Sarajevo, for legitimate business purposes (including managing our site and applications, as well as providing services to you), in accordance with applicable law.

If we hire a third-party processor to process your personal data, that processor will be subject to binding contractual provisions that provide for the processing of only personal data in accordance with our prior written instructions, and measures to protect the confidentiality and security of personal data will have to be applied, together with any additional requirements under applicable law.


12. Data profiling


The processing of your personal data may involve automatic decision-making, including profiling / shaping of data for the purposes of personalizing content and geospatial content.


13. Data transfer abroad


We can transfer your personal data abroad exclusively in accordance with the provisions of Article 18 of the Law on the Protection of Personal Data of BiH (Official Gazette of BiH No. 49/06, 76/11 and 89/11).


14. Submission of complaints


You have the right to file a complaint against data processing activities by EKSTRA BLIC OR Sarajevo, before the Agency for the Protection of Personal Data BiH (AZOP BiH). If you are in the territory of the EU, you can submit a complaint to the competent regulatory authorities for the protection of personal data in the EU or AZOP BiH.


15. Data security


When ensuring data security, we strictly adhere to Article 11, indents 1, 2 and 4 of the Law on the Protection of Personal Data of BiH (Official Gazette of BiH No. 49/06, 76/11 and 89/11. We apply appropriate technical and organizational security measures as to protect your personal information.Please ensure that the information you send to us is delivered securely.

The data we collect from you is stored in databases managed only by EKSTRA BLIC OR Sarajevo.

We will take all reasonable steps to ensure that your information is treated securely and in accordance with this Privacy Policy. Unfortunately, data transmission over the Internet is not completely secure. We will do everything to protect your personal data, but we cannot absolutely guarantee the security of data sent to our sites; any transmission is at your own risk. Then when we receive your data, we will use strict procedures and security tools to prevent unauthorized access to the data and keep it as secure as possible.

We have implemented appropriate technical and organizational security measures designed to protect your personal data in case of accidental or illegal destruction, loss, alteration, unauthorized publication, unauthorized access and other illegal or unauthorized forms of processing in accordance with applicable law.

Since the Internet is an open system, the transmission of information through it is not entirely secure. Although we will take all reasonable measures to protect your personal information, we cannot guarantee the security of any information you transmit to us using the Internet - any such transmission is at your own risk and you are responsible for the secure transmission of your personal information that you send to us.


16. Accuracy of data


We take all reasonable measures to ensure that your personal information is accurate and up-to-date, or deleted or corrected if we learn that it is incorrect. We process the accuracy of data according to the principle of data processing, based on Article 4 of the Law on the Protection of Personal Data of BiH (Official Gazette of BiH No. 49/06, 76/11 and 89/11.

We take all reasonable steps to ensure that:

Your personal data processed by us accurate and – where necessary – updated;

all your data processed by us, in case they are not correct (taking into account the purpose for which they were processed), deleted or immediately corrected.

From time to time we may ask you to confirm the accuracy of your personal information.


17. Minimization of data


We take all reasonable steps to limit the scope of your personal data that we process only to the extent necessary.

We take all reasonable steps to ensure that your personal data, which we process, is processed only to the extent necessary in relation to the purpose defined in this notice.


18. Data retention


We will take all reasonable steps to ensure that your personal data is kept only as long as necessary, in accordance with Article 4, paragraph j) and Article 16, paragraph 1 of the Law on the Protection of Personal Data of BiH (Official Gazette of BiH No. 49 /06, 76/11 and 89/11.

We will take all reasonable steps to ensure that your personal data is processed for the minimum period necessary for the purpose explained in this notice.


19. Your rights


Under applicable law, you may have several rights, including the right to:

do not provide us with your personal data;

access your personal data;

you request correction of irregularities;

ensure deletion of data or limitation of their processing;

object to their processing;

you request their transfer to another controller;

revoke / withdraw your consent;

submit a complaint to the competent services for the protection of personal data.

We may also require you to provide proof of your identity before we can exercise these rights.


20. Social networks


Where permitted under the Law on the Protection of Personal Data of BiH (Official Gazette of BiH No. 49/06, 76/11 and 89/11), we may use certain limited personal data about you to share it with social or other networking platforms, such as Google, Facebook, Instagram, Tiktok, etc., for the purpose of generating potential customers, attracting traffic to our website or another way of promoting our services or EKSTRA BLIC OR Sarajevo in general. These processing activities are based on our legitimate interest in performing marketing activities, in order to offer you services that may be part of your interest.

EKSTRA BLIC OR Sarajevo does not control or supervise social networks with which we can share your personal data. Therefore, all questions about the way in which your personal data is processed on these platforms should be directed to them.


21. Cookies and similar technologies


A cookie is information saved on your computer by the website you visit. Cookies usually store your settings, settings for the website, such as your preferred language or address.

We may process your personal data by applying or reading cookies and similar technologies.

When you visit the site or use the application, we may use our cookies on your device or read cookies that already exist on your device, for which we always need your consent, where required.

We use cookies to record information about your device and browser and, in some cases, your preferences and browsing habits. Cookies usually do not contain any information that personally identifies the user, but the personal information we store about you may be linked to the information stored and obtained from cookies.


22. Purpose of cookies


In the cookies we use, we do not store sensitive personal data, such as postal addresses, account passwords, etc.

Cookies help us provide, protect, and improve our products, for example by personalizing content, customizing and measuring ads, and enabling a safer environment. Although the cookies we use may change from time to time in accordance with improvements and updates, we use them for the following purposes:

to remember information about you so that you do not have to provide it to us again;

so you can stay logged in, even across devices;

to help us understand the ways people use our services and how we can improve them;

to protect your account and data;

cookies help us display ads and make relevant recommendations for companies and other organizations to people who may be interested in their products, services or goals;

to help us adapt and personalize, remembering your preferences and settings;

Data stored using cookies on our site do not contain personal details from which the user's identity could be determined.

The use of cookies also enables other organizations to help us analyze how our website is used, measure the number of visitors to our website and display marketing material.

When you visit one of our social networks, we store a corresponding text file, known as a cookie, on your end device, which contains a user code that can be associated with each visit. If you are registered as a user, this user code can be linked to your data.


23. Direct marketing


We may process your personal data in order to contact you, offering information about services that may be of interest to you. You can unsubscribe free of charge at any time.

We may process your personal data at any time by e-mail, telephone, direct mail or other forms of communication in order to provide you with information related to services that may be of interest to you. If we provide services to you, we may send you information related to our services, future promotions and other information that may be of interest to you using the contact information you have provided us, always in accordance with applicable law.

You can always unsubscribe from our promotional e-mail list by simply clicking on the unsubscribe link, which is an integral part of every promotional e-mail we send. Once you unsubscribe, we will no longer send you e-mails, but we may still contact you as necessary to provide the services you have requested.


24. Contact information


You can contact us by phone, mail or official e-mail address.

If you have any comments, questions or concerns regarding any of the information contained in this notice or any other questions regarding the processing of your personal data by us or on our behalf, please contact us using the contact information provided on our website.


25. Security


We continuously implement and update administrative, technical and physical security measures to protect your information from unauthorized access, loss, destruction or alteration. If you know or have reason to believe that your account information has been lost, stolen, misused or otherwise compromised or, in the event of any actual breach or suspected unauthorized use of your account, please contact us immediately.


26. Changes to these rules


We sometimes update our policies regarding the use of cookies and the protection of personal data. If we make important changes, for example to how we use your personal information, we will notify you. This can be a notification, an email or a message in your app.

EKSTRA BLIC OR

Pehlivanuša 38, Sarajevo, BIH

Email: ekstrablic@gmail.com

Kontakt:

+ 387 61 542 544

+ 387 62 107 177

Copyright @2024 EKSTRA BLIC